စာဖတ္သူမ်ား အတြက္ Make Money Links မ်ား

Blog/WebSite အတြက္ Google+ Page တစ္ခုဖန္တီးနည္း

Ditulis oleh: -

1.  Google Plus create page ကိုသြားပါ

Create a Google+ Page

2. select "Product or Band" category နဲ႔ Add your info.

Pick a Category and Add info
ျပီးရင္ "Create" ကိုႏွိပ္ပါ
Waiting
3.သင့္ေပ့ရဲ႔ public profile ကို ဒီေနရာမွာျပဳျပင္ႏိုင္ပါတယ္. Add "Tagline" နဲ႔ "Profile Photo". ေနာက္ "Continue" ကိုႏွိပ္

4. ၾကည့္လုပ္သံားလို႔၇ေလာက္ပါျပီေနာ္
Get the word out
Share on Google Plus
5.  "Finish" button ကိုကလစ္ေပးပါ

Cbox

တစ္ခုခုေျပာလိုပါက Click ပါ

How To Download


How To Download : ေဒါင္းေလာ့ခ်နည္း
1. Click on the download links<->Download link ကိုႏွိပ္ပါ
2.Adf.ly လင့္ကို ေကာ္ပီကူးျပီး Browser မွာထည့္ပါ Wait for 5 seconds and then click <->ႏွိပ္ျပီးေနာက္ 5 second ေစာင့္ေနပါ ေနာက္ SKID AD ကိုႏွိပ္ပါ